Μετά από 12 χρόνια αδράνειας, εμπλοκών και καθυστερήσεων, η Κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΜΕΔΙ, ολοκληρώνουν επιτυχώς τη διαγωνιστική διαδικασία του Θριάσιου Πεδίου

Η δημιουργία και η ανάπτυξη του εμπορευματικού κέντρου στην περιοχή αλλάζει το επενδυτικό κλίμα της χώρας και αναβαθμίζει τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς μεταφορές. Ο διαγωνισμός και η υλοποίηση του έργου διέπονται από κανόνες διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον και προσφέρονται σημαντικά ανταλλάγματα στο Κράτος. Μετά από 12 χρόνια…