Χαιρετισμός στην εκδήλωση «Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου»

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα στηρίζει ενέργειες που προάγουν ωφέλιμο διαδίκτυο και θα συμμετέχει σε εκστρατείες που έχουν σκοπό τη διαδικτυακή αφύπνιση των πολιτών.

http://www.yme.gr/?aid=5362&tid=21