Η παρέμβαση στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

H παρέμβαση στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών: Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και εταιρειών για την «Ανάπτυξη Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου».