ΒΙΝΤΕΟ – Η ομιλία στην Επιτροπή για τον διορισμό Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στον ΟΣΕ

Η ομιλία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη στην Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, των προτεινομένων στις θέσεις του Προέδρου του ΟΣΕ κ. Γεωργίου Κακουλάκη και του Διευθύνοντος Συμβούλου του ίδιου οργανισμού κ.Παναγιώτη Θεοχάρη.