Κρίσιμα και βάσιμα ερωτήματα για μια δημοκρατική διαδικασία

ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ και πονάει πολύ την ψυχή των Ελλήνων ότι στη διασπορά υπάρχει μια ακόμη Ελλάδα. Οσοι Ελληνες ζουν στην Ελλάδα, σχεδόν άλλοι τόσοι ζουν σε όλο τον πλανήτη. Ελληνες που εξαναγκάστηκαν να ξενιτευτούν, διαχρονικά με ευθύνη της δεξιάς παράταξης.