«Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις»: H ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής

Η ομιλία κατά τη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις».